?MYAPI

Uzun y?llar özel sektörde kazanm?? oldu?u; yurt içi ve yurtd???ndaki anahtar teslim konut in?aatlar?, 5 y?ld?zl? otel in?aatlar? ile otopark ve al??veri? merkezi in?aatlar?ndaki bütün tecrübelerini birle?tirip ?ah?s ve kurumlara daha profesyonel hizmetler sunabilmek için ?n?aat Mühendisi Burhanettin Akkoca ba?kanl???nda 2008 y?l?nda kurulmu?tur. ?MYAPI olarak, birlikte çal??t???m?z her kuruma güven veren, kaliteden ödün vermeyen, i? ve çal??an güvenli?i ile mesleki sorumluluk konular?nda standartlar? belirleyen örnek bir firma olmay? hedefliyoruz.

Blgenizde daire fiyatlar?, szle?me yzdeleri, rayi bedeller ile ilgili ara?t?rma yap?n

Tapudan gncel sicil kayd?n?z? isteyin.Binan?z?n hisse da??l?m?n? ve ipotekli daire durumunu ?renin

Dairelerinizin alan?n?tapu projesinden ?renin, teklifleriresmimetrekarelere gre de?erlendirin.

Hukuki anlamda resmi gazete haricinde hi bir yay?n organ?na itibar etmeyin

Gncel imar durumunuzu elinizde bulundurun, son plan notlar?n? takip edin.

Binan?z? yenilemek herkesin ortak menfaatinedir, kom?ular?n?z?n haklar?n? da en az kendinizinki kadar koruyun.

Belediyelere gidip sormaya ekinmeyin. Belediyeler size her zaman yard?mc? olmak iin haz?rd?r.

Bina ynetimi ile irtibata gein ya da beraber hareket edin.Komisyon kurup ara?t?rma grevi verebilirsiniz.

Deprem blgesinde ya?ad???n?z? ve zaman?n aleyhinize i?ledi?ini sak?n unutmay?n!

“?nsan? ayakta tutan iskelet ve kas sistemi de?il, prensipleri ve inançlar?d?r”  Einstein

?STANBUL APARTMANI

?STANBUL APARTMANI

B?TEN PROJELER

EV?M BAHE?EH?R

B?TEN PROJELER

crystalpark1

Crystal Park

B?TEN PROJELER

proje11

T?FL?S RAD?SSON

B?TEN PROJELER

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 70

KURTKY CRYSTALPARK

B?TEN PROJELER

Ekibimiz

Projelendirme

Sizlere verece?imiz her trl tekliften, yapaca??m?z binalara kadar tm projelendirmelerimizi kendi bnyemizde yapmaktay?z.

Mimari Anlay??

Sizlere verece?imiz her trl tekliften, yapaca??m?z binalara kadar tm projelendirmelerimizi kendi bnyemizde yapmaktay?z.

?mar kanunu ve ynetmeliklerin en gncelhalinegre projelendirme yapar?z. Sonradan sprizlerle kar??la?mazs?n?z.

Teknik Ekip

E?itimlerini derecelerle tamamlam??, ak?lda kalan yap?lara imzalar?n? atm?? kaliteli referanslara sahip teknik ekibimizle yol al?yoruz

Hukuki

Hukuki olarak daire sahiplerinin haklar?n? koruyacak szle?meler sunar?z. En de?erli yat?r?m?n?z gvence alt?nda olur.

Termin

Size evlerinizi zaman?nda teslim ederiz. Projelerimiz planlanan sreden nce tamamlan?r.

Gnmzde sunulan in?aat teknolojilerinin en gncel olanlar?n? ara?t?r?r, bulur ve uygular?z. Binan?za??n ilerisinde olur.

Binalar? evre dostu tasarlar, do?al kaynaklar? azami lde koruyarakin?aatlar? yapar?z.

Anlaml? ayr?nt?lara dnsz zen gster. Bir ivi yznden bir nal, bir nal yznden bir at,bir at yznden bir atl? devriliyor. Benjamin Franklin

'